Strona Główna Mapa strony Kontakt Administracja
     
   
Polityka prywatności RODO

Informacje dotyczące polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych - RODO przez firmy Zakład Galanterii Drzewnej oraz PPH Duda Plus S.C.

Zakład Galanterii Drzewnej z siedzibą w Bieczu, zwanym dalej, „Administratorem”, którego dane kontaktowe zostały wskazane w fakturze VAT jest administratorem Twoich danych osobowych. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako odbiorcy towarów zamówionych u Administratora, to jest imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego (w przypadku dokonywania rozliczeń przelewami bankowymi), ewentualnie firma , adres prowadzonej działalności, NIP, Regon w celu: (a)  realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO). (b) realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c RODO). (c) ustosunkowania się         i udzielenia odpowiedzi na Twoja korespondencję, w tym mailową, jak również, w celu jej archiwizacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (d) zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi rozstrzeniami lub na potrzeby, dochodzenia roszczeń będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu, przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych) oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy  licząc od końca roku w którym wszelkie roszczenia uległy przedawnieniu. Dodatkowy okres 12 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych                    w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych. Twoja korespondencja będzie przechowywana przez okres wskazany powyżej, a następnie zostanie zarchiwizowana. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Podanie przez Ciebie danych osobowych; (a) jest dobrowolne , jednakże w celu realizacji umowy, ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na korespondencję, jak również w celu  realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora jest niezbędne; (b) jest wymogiem ustawowych w zakresie realizacji przez Administratora celu rozliczeń księgowych i podatkowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy. Przysługuje Tobie prawo do;                      (a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (b) sprostowania (poprawiania)swoich danych; (c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (e) przenoszenia danych; (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych . Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora w tym podmioty przetwarzające np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy transportowe, kurierskie, świadczące usługi pocztowe. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 

P.P.H Duda Plus Kazimierz Duda, Artur Duda, Szymon Duda S.C. z siedzibą w Bieczu, zwanym dalej, „Administratorem”, którego dane kontaktowe zostały wskazane w fakturze VAT jest administratorem Twoich danych osobowych. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe jako odbiorcy towarów zamówionych u Administratora, to jest imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego (w przypadku dokonywania rozliczeń przelewami bankowymi), ewentualnie firma , adres prowadzonej działalności, NIP, Regon w celu: (a)  realizacji umowy (podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO). (b) realizacji rozliczeń księgowych i podatkowych, przy czym możliwość przetwarzania danych osobowych w tym celu wynika z konieczności zapewnienia prawidłowości prowadzonej dokumentacji oraz realizacji przez Administratora obowiązków ustawowych wynikających z przepisów prawa cywilnego i publicznoprawnych (podstawa z art. 6 ust.1 lit. c RODO). (c) ustosunkowania się  i udzielenia odpowiedzi na Twoja korespondencję, w tym mailową, jak również, w celu jej archiwizacji, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (d) zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi rozstrzeniami lub na potrzeby, dochodzenia roszczeń będących realizacją prawnie usprawiedliwionego celu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu, przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń (cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych) oraz przez okres dodatkowych 12 miesięcy  licząc od końca roku w którym wszelkie roszczenia uległy przedawnieniu. Dodatkowy okres 12 miesięcy jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych osobowych. Twoja korespondencja będzie przechowywana przez okres wskazany powyżej, a następnie zostanie zarchiwizowana. W przypadku gdy podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu. Podanie przez Ciebie danych osobowych; (a) jest dobrowolne , jednakże w celu realizacji umowy, ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na korespondencję, jak również w celu  realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora jest niezbędne; (b) jest wymogiem ustawowych w zakresie realizacji przez Administratora celu rozliczeń księgowych i podatkowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy. Przysługuje Tobie prawo do;                      (a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (b) sprostowania (poprawiania)swoich danych; (c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (e) przenoszenia danych; (f) wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych . Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora w tym podmioty przetwarzające np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy transportowe, kurierskie, świadczące usługi pocztowe. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

Strona Główna / O firmie / Nasza Oferta / Galeria / Kontakt
Zakład Galanterii Drzewnej, Duda, Oprawy narzedzi budowlanych, Oprawy szczotek, Ławkowce, Tapetówki, Trzonki BTV, Trzonki kaloryferowe, Trzonki płaskie, Trzonki toczone, Biecz, producent galanterii drzewnej Biecz, elementy drewniane Projektowanie stron www - iPolska.com.pl